VšĮ SISTEMINIŲ SPRENDIMŲ INSTITUTAS

  • Šeimos konsteliacijos
  • Psichologinis konsultavimas
  • Seminarai, paskaitos, mokymai

Kontaktai:
Tel.: +370 620 91691, +370 637 74700

el.p.: info@konsteliacijos.lt

 


lt ru
 
   
SK MOKYMAI-Mokymų moduliai

SISTEMINĖ FENOMENOLOGINĖ PSICHOTERAPIJA,
KONSULTAVIMAS IR ŠEIMOS KONSTELIACIJOS  

Bazinis konsultanto kursas
(Dvejų metų trukmės)

  1 modulis – 2022 m. gegužės 6-8 d.

VILNIUJE


Kurso metu reikia atlikti:

•    Ne mažiau kaip 4 asmenines konsteliacijas, kaip klientui (dabartinė šeima, tėvų šeima, aš ir motinos giminės dalis, aš ir tėvo giminės dalis).

•    Giminės sistemos rekonstrukciją pagal genogramą (ne mažiau kaip 3-4 kartos).

•    Savarankiškai pravesti ne mažiau, kaip 5 konsteliacijas.

 

 

PROGRAMA
1 modulis
(2022.05. 06-08)
1 praktika – 2022.05. 28-29
Sisteminės fenomenologinės terapijos ir šeimos konsteliacijos pagrindai.
Viso:
40 akad. val.


•    Sisteminių konsteliacijų ištakos ir šiuolaikinės kryptys
•   Pagrindinės psichoterapijos kryptys, idėjos, koncepcijos ir technikos sisteminių šeimos konsteliacijų kontekste.
•    Informacijos iš išorinio pasaulio atspindžio sistema, asmeninėje ir kolektyvinėje žmogaus atmintyje. 
•    Žmogaus sąmonės modelis.
•    Kaip atsiranda ryšiai socialinėse sistemose. Jų pagrindiniai tipai.
•    Žmogiškosios sistemos kurios tiriamos sisteminės šeimos konsteliacijose.
•    Kaip mes funkcionuojame gyvenime ir ką atspindi sisteminės konsteliacijos.
•  Ryšiai tarp žmogaus išorinio ir vidinio (nesąmoningo) pasaulio. Asmenybės ir subasmenybės.
•    Ryšiai tarp žmogaus ir jo nesąmoningų atminties sluoksnių. Praeities rekonstrukcija.
•    Žmogiškosios nesąmoningos atminties sluoksniai, jų įtaka dabarčiai.
•    Sisteminiai principai, veikiantys šeimos ir giminės sistemose.
•    Pagrindiniai jausmų tipai (pirminiai, antriniai, perimti ir meta-jausmai).
Kas gali vykti sistemose su jausmais. Jausmų perėmimo mechanizmas.
•    Žmogaus vieta gyvenime ir šeimos sistemoje. Jausmai ir vieta.
•  Pagrindinės santykių buvimo sąlygos (ryšys, balansas, tvarka). Pozityvumas ir negatyvumas santykiuose.
•   Sisteminėje šeimos konsteliacijoje esančios erdvės ir jų tarpusavio sąveika. Darbas erdvėje ir darbas su vaizdiniais.
•    Ryšiai, veikiantys sisteminės šeimos konsteliacijos procese.
•    Konsteliacijos procesas.
•    Sprendimo sąvoka ir požymiai
•    Klientas sisteminėje terapijoje.
•    Pagrindiniai darbo su klientu etapai. Konsteliacinis interviu. Kliento užklausa, pavedimas terapeutui.2 modulis
(2022.06. 10-12)
2 praktika – 2022.07. 02-03

Sisteminės fenomenologinės terapijos ir šeimos konsteliacijos pagrindai.


•    Kaltė ir nekaltumas santykiuose. Asmeninė sąžinė ir jos poveikio ypatybės žmogui. Sąžinė ir ryšys, sąžinė ir balansas, sąžinė ir tvarka.
•    Sąžinės poveikio ypatybės sistemos dalyviams, priklausomai nuo jų vietos hierarchijoje.
•    Sąžinė, kaip apribojantis faktorius. Pašalinimo, atskyrimo, išstūmimo dinamika. Sąžinės ribos.
•    Kas yra sisteminės dinamikos ir kaip jos atsiranda.
•    Pagrindinės sisteminės dinamikos.
•    Sprendimų ieškojimas konsteliacijoje. Pagrindinės intervencijos konsteliacijos darbo procese.
•    Sisteminę dinamiką išreiškiančios frazės ir išsprendžiančiosios frazės.
•  Ritualai ir jų panaudojimas konsteliacijos darbe (kontekstų paskirstymas, figūrų paskirstymas į dvi dalis, nusilenkimai, sunkumų atidavimas, gulimasis šalia mirusio, protėvių eilė).
•    Pagrindinės vedančiojo pozicijos (kontaktas, lyderystė, neutralumas, sekimas paskui sistemą, orumas, perskyrimas, atsistoti į išstumtojo pusę, ketinimų nebuvimas, orientavimasis į sprendimą ir resursus).
•    Kokiais atvejais konsteliacijos nereikia pradėti, ir kokiais atvejais ją reikia nutraukti.
•    Vaizdinys-sprendimas. Kas svarbu konsteliacijos užbaigimui ir kaip gerai tai padaryti.
•    Klientas ir išsprendžiantis vaizdinys. Kliento išsprendžiančio vaizdinio priėmimas ir nepriėmimas. Ką galima padaryti, kad klientas priimtų išsprendžiantį vaizdinį. Kas kliudo priėmimui.
•    Duoti išsprendžiančiam vaizdiniui paveikti. Užbaigiamieji komentarai po konsteliacijos.
•    Ar reikalingas papildomas darbas po konsteliacijos, ir kokie veiksmų būdai gerai dera su konsteliacijos darbu.
•    Darbas rate konsteliacijų grupėje. Jos tikslai ir principai.
•    Demonstracija: klientų užklausimų išsiaiškinimai darbo rate pagalba.
•    Praktinis darbas.


 

3 modulis
TĖVŲ ŠEIMA, KAIP SISTEMA.
Tėvų ir vaikų santykiai tėvų šeimoje iš vaiko pozicijos.


•    Kas priklauso tėvų šeimai.
•    Tėvų šeima, kaip sistema. Hierarchijos lygiai tėvų šeimoje.
•    Tėvų šeimoje veikiantys dėsnai (tvarka).
•    Baziniai vaizdiniai ir geros pozicijos tėvų šeimoje darbe su tėvais ir vaikais.
•    Vaiko persipynimo su kita figūra (vaidmeniu) sistemoje mechanizmas.
•    Persipynimai ir jų galimi laipsniai.
•    Savo gyvenimo, tėvų, šeimos, giminės priėmimas.
•    Baziniai vaiko judėjimai motinos arba figūros, atliekančios jos funkcijas, atžvilgiu.
•    Situacijos, privedančios link meilės judėjimo link motinos (tėvo) nutrūkimo.
•    Nutrūkusio vaiko meilės judėjimo link motinos (tėvo) atstatymo principai.
•    Pagrindinės sisteminės dinamikos, atsirandančios tarp tėvų ir vaikų.
•    Delegavimo dinamika. Tėviški nurodymai (delegacijos) ir jų vykdymas.  Delegavimų konfliktai.
•    Situacijos, privedančios link meilės judėjimo nutrūkimo nuo tėvų link vaikų ir jų pasekmės vaikui.
•    Ankstesni tėvų partneriai ir jų įtaka vaikams.
•    Skyrybos ir jų įtaka vaikams. Vaiko lojalumo konfliktas esant tėvų skyryboms.
•    Konfliktai tarp tėvų. Koalicijos, aljansai.
•    Broliai ir seserys. Jų įtaka vienas kitam ir tėvams.
•    Ypatingi atvejai dirbant su tėvų-vaikų santykiais.

 

 


4-5 MODULIAI.
VYRAS IR MOTERIS


 

•    Santykiai poroje. Pagrindinės nuostatos, santvarkos, dėsniai, veikiantys poros lygyje.
•    Vyriškumas ir moteriškumas. Vyriškumo ir moteriškumo atnaujinimas.
•    Kaip mes tampame vyrais ir moterimis. Pagrindiniai procesai susiję su suaugimu šeimoje ir kas vyksta juos pažeidus.
•    Mamos sūneliai ir tėvelio dukrelės. Elgesio tarp jų ypatybės.
•   Partnerystė, kaip žmogiškų santykių viršūnė. Kada pora tampa šeima. Poros santykių orientacija į vaikus.
•    Kas priklauso poros sistemai, o kas šeimos.
•  Kaip atsiranda sisteminis lojalumo konfliktas žmoguje, priklausančiame skirtingoms sistemoms. Kas tai skatina ir jo įveikimo keliai.
•    Ypatingos temos porų santykiuose. Kaip su tuo elgtis konsteliacijose.
•    Baziniai konsteliacijų vaizdiniai darbe su pora.
•    Meilės trikampiai.
•    Buvę partneriai, vaikai iš buvusių partnerysčių, gyvenimo istorija ir jų įtaka santykiams poroje. Partnerio svoris.
•    Baigti ir nebaigti santykiai ir jų įtaka porai. Kodėl svarbu gerai užbaigti santykius. Išsiskyrimo skausmas.
•    Poros šokis. Darbas su santykiais poroje. Darbas su dalyvių partneriais.
•    Tarpkultūrinės partnerystės.
•    Praktinis darbas.

 

 

4 modulis 

Raida ir augimas tėvų šeimoje. Kaip mes tampame vyrais ir moterimis. Laisvai pasirinktos sąjungos.

 

•    Pagrindinės augimo pozicijos ir judėjimai mergaitėms motinos ir tėvo atžvilgiu.
•    Pagrindinės augimo pozicijos ir judėjimai berniukams motinos ir tėvo atžvilgiu.
•    Vyriška ir moteriška.
•    Seksualumas.
•    Laisvai pasirinktos sąjungos.

 


5 modulis.

Santykiai poroje. Kaip pora tampa šeima. Dabartinė šeima ir mūsų vaikai.

 

•    Partnerystės ir ją įtakojančių sričių schema.
•    Ilgametės ir laimingos partnerystės dėsniai.
•    Kada pora iš laisvai pasirinktos sąjungos tampa šeima.
•    Sistemų hierarchija žmogui, priklausančiam skirtingoms sistemoms.
•    Partnerystės pabaiga.
•    Sisteminės pusiausvyros (lygiavertiškumo) principai.
6  modulis
GIMINĖS SISTEMA. Ryšiai, dinamikos ir santykiai giminėje.


•    Giminės sistema. Kas priklauso giminės sistemai.
•    Pagrindinės nuostatos, santvarkos, dėsniai, veikiantys giminės lygyje. Giminės sistemų hierarchija. Sistemų tvarka žmogui, priklausančiam skirtingoms sistemoms.
•    Giminės sistema, kaip modelių ir santykių pobūdžių saugykla, - būtinų išgyvenimui, gyvenimo perdavimui ir egzistavimo sąlygoms visiems giminės nariams.
•    Protėvių patyrimas ir jo reikšmė mums. Kokia patirtis pirmoje eilėje saugoma giminės sistemoje.
•    Šeimos ir giminės tradicijų supratimas. Kaip tradicijos ir susiklosčiusių santykių pobūdžiai padeda ir trukdo mums gyvenime. Tradicijų pakeitimas ir pasikeitimų kaina.
•    Giminės sąžinė ir jos poveikio žmogui ypatybės. Kaip veikia kaltė ir nekaltumas giminės lygyje.
•    Konfliktai tarp gimininės ir asmeninės sąžinės. Sisteminiai persipynimai, jų susidarymai ir išsirišimai.
•    Baziniai konsteliacijos vaizdiniai giminės sistemai. Bazinė tvarka sistemų viduje ir tarp sistemų.
•    Partnerių gimtųjų šeimų įtaka vaikų - tėvų santykiams. Persipynimų dinamika, lemtingi ryšiai, paprasta ir dviguba identifikacija, sekti paskui..., išeiti vietoj, išpirkti protėvių poelgius. Lojalumo konfliktai tarp šeimos ir giminės.
•    Sunkūs likimai giminėje, jų įtaka šeimai, ir darbas su jų pasekmėmis.
•    Pagrindinės sisteminės dinamikos ir persipynimai, atsirandantys giminės lygyje ir jų išsprendimas.
•    Tarpkultūrinės ir tarpreliginės santuokos giminėje, ir jų įtaka palikuonims.
•    Palikimų ir sąskaitų giminėje dinamika.
•    Sudėtinių šeimų dinamika, įvaikinančios ir globėjų šeimos. Darbo su jomis ypatybės.
•    Darbas su ypatingai sunkiais atvejais giminėje (prievarta, žmogžudystė, trauma ir t.t.) konsteliacijose.
•    Darbas su priklausomybėmis (narkotikai, alkoholis), ir bendrapriklausomais šeimos nariais.

 


7 modulis

GYVENIMAS IR MIRTIS. Gyvenimo ir mirties ciklas.
Sunkūs susirgimai.
Mirimo procesas. Mirusieji ir jų įtaka santykiams.

•    Mirimo procesas ir jo įtaka kitiems sistemos nariams. Praradimo skausmas ir širdgėlos veikimas. Atleidimo ritualai. Ryšių kokybės pakeitimas. Nebaigti ryšiai. Gyvųjų pasaulis ir mirusiųjų pasaulis.
•    Baziniai vaizdiniai ir principai konsteliacijų darbe su mirusiais. Išrišančių frazių naudojimas.
•    Darbas su beasmeniais elementais šeimos išdėstyme (gyvenimas, mirtis, likimas, karas ir t.t.) Darbo su beasmeniais elementais principai.
•    Sunkūs ir mirtini susirgimai, susicido ir invalidumo atvejai šeimoje, bei jų įtaka santykiams ir kitiems sistemos nariams. Bazinės tvarkos pasikeitimas sistemoje, sunkių susirgimų atveju.
•    Konsteliacija: gyvenimas ir mirtis sunkios ligos atveju.
•    Susitaikymas ir atsisveikinimas su artimaisiais. Likimo pusiausvyros atstatymo bandymas.
•    Mirtis, atskyrimo - išstūmimo dinamika ir jos pasekmės.
•    Ankstyva mirtis ir jos įtaka kitiems sistemos nariams. Nelaimingi atsitikimai. Likimas ir susitikimas su likimu.
•    Abortai ir jų įtaka porų santykiams ir vaikams.
•    Ryšys, atsirandantis susidūrus su mirtinu pavojumi ir žmonių žūtimi. Kaltės dinamika prieš mirusiuosius ir žuvusiuosius.
•    Nužudymas ir prievarta šeimoje, dinamika „auka - žudikas" ir jos poveikis kitiems sistemos nariams.
•    Elgesys su stipriais jausmais konsteliacijoje.
•    Karas ir dinamikos, susijusios su kariniais veiksmais. Dingę be žinios.
•    Praktinis darbas.8 modulis

Paslėptos, simptominės, supervizinės konsteliacijos. Specialūs formatai ir darbo sritys su konsteliacija. Terapeutas, jo šeima ir terapinis stilius.


•    Suspaustos konsteliacijos ir darbo su jomis ypatybės.
•    Paslėptos, nematomos konsteliacijos.
•    Laisvi elementai konsteliacijose ir darbo su jais principai.
•    Simptominių konsteliacijų pagrindai. Konsteliacija Problema-Sprendimas.
•    Sielos judėjimai. Kaip atskirti sielos judėjimą nuo kitų judėjimų. Darbo principai su sielos judėjimu.
•    Išorinė ir vidinė erdvės ir jų tarpusavio ryšys darbe su sielos judėjimais.
•    Terapeutas, jo dabartinė šeima ir jo gimtoji šeima. Terapinis stilius.
•    Supervizijos konsteliacijos pagalba pagrindai.
•    Pagrindiniai modeliai: atvejo supervizija, kliento - terapeuto santykių supervizija, konsultacija, organizacijos, arba kolektyvo supervizija.
•    Supervizinis darbas su dalyvių klientais.
•    Praktinis darbas.9-10 moduliai 

Seminaro dalyvių savarankiško darbo demonstravimas ir jų darbo supervizija – EGZAMINAS


•    Likusių atvirų klausimų aptarimas.
•    Sisteminių konsteliacijų principų įvairiuose kontekstuose ir kasdieniniame apmokymų dalyvių darbe, realizavimas.
•    Darbas su sisteminio terapeuto (konsultanto) terapiniu stiliumi.
•    Seminaro dalyviai atlieka savarankiškus darbus su klientais, o supervizoriai teikia jų darbo superviziją.

 

registruotis raudonas.png

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis:
el.p.: info@konsteliacijos.lt
tel.:
8 620 91691, 8 637 74700

Grįžti į pilną mokymų aprašymą