VšĮ SISTEMINIŲ SPRENDIMŲ INSTITUTAS

  • Šeimos konsteliacijos
  • Psichologinis konsultavimas
  • Seminarai, paskaitos, mokymai

Kontaktai:
Tel.: +370 620 91691, +370 637 74700

el.p.: info@konsteliacijos.lt

 


lt ru
 
   
SK MOKYMAI-Sisteminė terapija. Kuo naudinga įv.krypčių konsultantams?

SISTEMINĖ FENOMENOLOGINĖ PSICHOTERAPIJA,
KONSULTAVIMAS IR ŠEIMOS KONSTELIACIJOS 

Bazinis dviejų metų konsultanto kursas

į 2022-2024 m. mokymų kursą naujų dalyvių nebepriimame
.


Naujo kurso pradžia numatoma 2024 m. pavasarį

 

Kuo tai naudinga ĮVAIRIŲ KRYPČIŲ KONSULTAVIMUI, TERAPIJAI,
asmeniniam augimui?

 

-        Sisteminis asmens, šeimos procesų supratimas.

-        Šeimos konsteliacijos metodas.

 

Sisteminis požiūris

Sisteminiai žmonių procesai yra ir vyksta nuolat, mes esame jų veikiami. Neretai sisteminės dinamikos ima viršų virš asmeninių tikslų ir poreikių, nors tai asmens patiriama lyg „savo".

Individo ir šeimos sunkumai, sutrikimai, simptomai gali būti įtakoti dabarties įvykių, santykių, išgyvenimų, o dažnai – sisteminės sąveikos ir tvarkos pažeidimų. Neretai nuo pat vaikystės, persipynęs su kitų svarbių žmonių tikslais bei jausmais, asmuo, dėl sisteminio lojalumo, nėra laisvas patirti savęs ir  tvarkytis su savo asmenine patirtimi, bręsti. Tai gali būti ir ankstesnių  kartų patyrimas, kuris yra neišbaigtas ir vėl atsikuriantis dabar, veikiantis vaikų ir suaugusių, kurie lyg neturi nieko bendra su tuo, gyvenimus (kolektyvinė pasąmonė).

Dalis šių procesų yra sąmoningai suvokiami, o dalis lieka nesąmoningoje erdvėje ir patiriami tik per pasekmes. Todėl neretai be sisteminio požiūrio būna sunku iš esmės suprasti kai kuriuos žmogiškuosius fenomenus, jausmus, siekius, konfliktus, poelgius, psichinius ir fiziologinius simptomus ir sutrikimus, rasti kelius atsistatymui. Tai savaime apsunkina pagalbą.

 

Kodėl Šeimos konsteliacija per trumpą laiką suteikia stiprų poveikį, gilias įžvalgas?

Tai įmanoma, kai vienu metu pasitelkiame vizualinį, audialinį, kinestetinį, erdvinį, intuityvinį ir intelektinį poveikį – tai yra visus kanalus, kuriais mūsų pasąmonė sąveikauja su aplinka.

Čia nereikia daug kalbėti. Per eksternalizuotą kitų žmonių situacijų paveikslą mes atpažįstame ir patiriame savo pasaulį. Ir svarbu – „čia ir dabar" galime pamatyti bei patirti konfliktų, problemų, simptomų kilimo bei sprendimo scenarijus bei naują savęs pojūtį. Todėl tinka nemotyvuotiems.

Konsteliacijoje (tiek grupiniame, tiem individualiame formate) dėka eksternalizacijos ir asociatyvinio darbo žymiai sumažėja pasipriešinimas, per trumpą laiką galime pažinti, atskleisti ir suprasti vidines disfuncines schemas bei sistemines dinamikas – procesus atvedusius iki konfliktų ir destruktyvių elgesio, emocijų ir t.t., jų šaltinį. Unikalumas ir tame, kad per tėvus galime suprasti ir vaikų vidinį pasaulį.

Konsteliacijoje kliento asmeninis ir šeimos vidinis pasaulis kalba jam pačiam, kur viskas turi savo prasmę ir vertę. Tuomet kiekvienas dalyvis gali vietoje esamo „blogas-geras" vertinimo patirti savo bei kiekvieno žmogiškumą, supratimą ir vertę. Tai svarbu atstatant savivertę ir motyvaciją. O specialistas, palydintis klientą toliau, aiškiau suprasdamas asmens ir šeimos dinamikas, gali efektyviau padėti ir bet kurios kitos savo specializacijos būdu.

 

Pasižiūrėkite VAIZDO ĮRAŠĄ:

Nors Vokietijoje kilęs šis pagalbos metodas ten naudojamas visų pirma psichologų, psichoterapeutų, soc. darbuotojų - ligoninėse, reabilitacijos centruose, tačiau Brazilijoje tai jau taikoma net kalėjimuose ir teismų rūmuose.

 

  ŽIŪRĖTI VAIZDO ĮRAŠĄ

 

Tai, kas atrodo lyg labai paprasta, savyje talpina daug sudedamųjų.

Ši terapijos sritis apjungia Jungo psichoanalitinę, lauko, šeimos sistemų teorijas, schemų bei konceptinę terapijas, transakcinės analizės, Eriksono hipnozės, psichodramos ir šeimos rekonstrukcijos elementus ir kt. Kaip fenomenologinio patyrimo procesas – tiria kaip čia ir dabar atsiskleidžia vidinis asmens, šeimos pasaulis, transgeneraciniai ryšiai, ir kaip visa tai veikia ir įtakoja asmens ir šeimos dabartį. Tai į sprendimą orientuota trumpalaikė terapija su ilgalaikiu terapiniu poveikiu.

 

Todėl įvairių krypčių specialistus ir studentus kviečiame
susipažinti su sistemine fenomenologine psichoterapija ir konsteliacijų metodu
gautu supratimu apie žmogaus ir šeimos procesus.

Galima dalyvauti dalyje mokymų.

Tai suteiks galimybę šios srities darbo instrumentais, kurių mokysimės arba kitais įvaldytais metodais kelti ir tikrinti naujas hipotezes, gauti įžvalgas. Turint aiškesnį ir gilesnį kliento vidinio pasaulio, ten veikiančių procesų, jų kilmės, tikslų ir galimų sprendimų supratimą, kiekvienas specialistas galės integruoti ir savo patirtį bei metodus tolimesniai kelionei.

Tikimės tai suteiks jums ir klientams didesnį pasitenkinimą savo darbu ir rezultatais.

Tai - ir atradimai, ir iššūkis.

Sisteminiame fenomenologiniame terapiniame procese atsiskleidžiantys kontekstai net ir už sunkių procesų parodo prasmę ir „meta" tikslus, orientuotus ne tik į šeimos, bet ir kelių kartų giminės sistemos tikslus, teisingumo atstatymą ir dvasinę sveikatą. Kartu - savaime egzistuojančią žmonių gyvenimo bendra-sąmoninę, netgi dvasinę santvarką. Tai moko ir įpareigoja mus į kiekvieną asmenį, šeimos narį ar net simptomą žvelgti su gilia pagarba ir pripažinimu - ar tai būtų ilgas ir laimingas, ar trumpas ir destruktyvus likimas, gyvenimo kelias. Kiekvienas asmuo ir jo patyrimas priimamas kaip vertingas ir turintis teisę būti pagarboje. Kadangi konsteliacijoje - fenomenologinio patyrimo procese specialistas su tuo susiduria nuolat, tai iš jo pareikalauja nemažos vidinės disciplinos ir brandos.

 

Mokymosi procese daug dirbame su savo asmeniniais klausimais, temomis.

Daugiau informacijos apie Sisteminės fenomenologinės psichoterapijos, konsultavimo ir šeimos konsteliacijų mokymus

 Mokymų kurso pradžia numatoma 2024 m. pavasarį Vilniuje.


AKCIJA

Švietimo ir socialinės pagalbos srityje dirbantiems specialistams
suteikiame lengvatinę galimybę mokytis

Plačiau apie lengvatines mokymosi galimybes skaitykite ČIA

 

Jums gali atsipirkti mokestis už mokslą. 

Dar besimokant, kai kurie gali pradėti vesti savo paskaitas, grupeles. Sisteminės žinios – svarbi, naudinga informacija, kurią praturtinsite ir konsteliaciniais pratimais. Taip jūsų dalyviai patiria, kad jų klausimai, problemos gali būti suprasti bei keistis. Jie tampa jūsų motyvuotais klientais.

 

Teiraukitės, klauskite.

Kazimieras D. Daugėla

Sisteminių sprendimų institutas, Vilnius

8 637 74700

Grįžti į pagrindinį mokymų aprašymą