VšĮ SISTEMINIŲ SPRENDIMŲ INSTITUTAS

  • Šeimos konsteliacijos
  • Psichologinis konsultavimas
  • Seminarai, paskaitos, mokymai

Kontaktai:
Tel.: +370 620 91691, +370 637 74700

el.p.: info@konsteliacijos.lt

 


lt ru
 
   
SK MOKYMAI-2 m bazinis konsultanto kursas
VšĮ SISTEMINIŲ SPRENDIMŲ INSTITUTAS

KVIEČIAME MOKYTIS

 
 SISTEMINĖ FENOMENOLOGINĖ PSICHOTERAPIJA,
KONSULTAVIMAS IR ŠEIMOS KONSTELIACIJOS

Bazinis (dvejų metų) konsultanto kursas

VILNIUJE

seimos istorija ir as.jpg


Psichologams, psichoterapeutams, konsultantams, medikams, 
socialiniams darbuotojams, pedagogams ir kitų specialybių atstovams,
taip pat visiems pageidaujantiems ir asmeniniam augimui, tobulinimuisi

.
Į 2022-2024 m. mokymų kursą naujų dalyvių nebepriimame.
 .
Norintys galite registruotis į sekantį mokymų kursą.

 

REGISTRACIJA Į 2023-2024 m. KURSĄPsichologus, įvairių krypčių psichoterapeutus, konsultantus bei studentus kviečiame susipažinti su sistemine fenomenologine psichoterapija ir jos praktiniu metodu konsteliacijomis bei jų pagalba gautu supratimu apie žmogaus ir šeimos procesus. Darbas su šios srities darbo instrumentais, kurių mokysimės arba kitais, jūsų jau turimais metodais, suteiks galimybę kelti ir tikrinti naujas hipotezes, gauti įžvalgas. Turint aiškesnį ir gilesnį kliento vidinio pasaulio ir jame veikiančių procesų, jų kilmės, tikslų ir galimų sprendimų supratimą, kiekvienas specialistas galės integruoti ir savo patirtį bei metodus tolimesnei kelionei.

Kuo tai naudinga ĮVAIRIŲ KRYPČIŲ KONSULTAVIMUI, TERAPIJAI, asmeniniam augimui?.. Skaitykite plačiau

Kodėl ŠVIETIMO  ir SOCIALINIAMS SPECIALISTAMS suteikiame lengvatinę galimybę mokytis sisteminės psichoterapijos, konsultavimo ir konsteliacijų?.. Skaitykite plačiau

Apie sritį.

Sisteminė fenomenologinė psichoterapija ir šeimos konsteliacijos – tai darbas su klientu, tiek su vienu atskirai, tiek ir su šeimos nariais jo sisteminiame kontekste. Asmuo suprantamas, kaip priklausantis šeimai ir giminei, dabartinei šeimai ir sociumui, kurių dinamikos persipina ir veikia jame. Didele dalimi tai yra nesąmoningoje srityje.

Kad asmuo galėtų išspręsti dabartinę problematiką ir taptų laisvas savo unikaliam vystymuisi ir realizacijai, jis turi ne tik „išeiti“ iš persipynimų ir destruktyvių jo gyvenimui dinamikų bei lojalumų ankstesnėms sistemoms, bet ir susijungti su reikiamais psichiniais ir dvasiniais tų pačių sistemų resursais, kad taptų įmanoma realizuoti tikrus savuosius tikslus. Tai reiškia – nutiesti teisingus vidinius ir išorinius santykius, atitinkančius į vystymąsį nukreiptą sisteminę tvarką ir dėsnius.

 

Šiam tikslui sisteminė fenomenologinė psichoterapija ir šeimos konsteliacijos (vidinių paveikslų išdėstymai) apjungia Jungo psichoanalitinę, lauko, šeimos sistemų teorijas, schemų bei konceptinę terapijas, transakcinės analizės, Eriksono hipnozės, psichodramos ir šeimos rekonstrukcijos elementus ir kt. Kaip fenomenologinio patyrimo procesas tiria, kaip čia ir dabar atsiskleidžia vidinis asmens, šeimos pasaulis, transgeneraciniai ryšiai, ir kaip visa tai įtakoja asmens bei šeimos dabartį. Tai į sprendimą orientuota trumpalaikė terapija su ilgalaikiu terapiniu poveikiu, tiek taikant atskirai, tiek integruojant į reikiamos trukmės ir pobūdžio konsultavimą, terapiją.

Čia, dėka dažnai naudojamos eksternalizacijos ir asociatyvinio darbo, žymiai sumažėja pasipriešinimas, per trumpą laiką galime pažinti, atskleisti ir suprasti vidines disfuncines schemas bei sistemines dinamikas procesus atvedusius iki konfliktų ir sutrikimų, destruktyvių elgesio, emocijų ir t.t. Unikalu ir tai, kad dėka sisteminio vidinio ryšio ir psichoemocinio bendrumo šeimoje, per vienus šeimos narius galime atskleisti kitų (pvz per tėvus-vaikų, brolių-seserų) vidinį pasaulį, jo tikslus ir sutrikimų esmę.

Galime dirbti orientuojantis į artimiausius galimus pokyčius, bet taip pat metodas leidžia tirti ir atskleisti gilumines ištakas, kartais siekiančias net kelių šeimos kartų gyvenimus, patirtį, sąmoningus ir pasąmoninius procesus. Čia randame ir įgyvendiname unikalius sprendimus procesui tiek tiesiogiai su klientu, tiek sisteminiu būdu per jį padedant kitam šeimos nariui. Konsteliacija ar jos elementai padeda sukurti terapinę erdvę reikalingiems pokyčiams vykti dirbant tiek grupėje, tiek individualiai.

Procese vienu metu pasitelkiame vizualinį, audialinį, kinestetinį, erdvinį, intuityvinį ir intelektinį patyrimą – tai yra visus pagrindinius kanalus, kuriais mūsų sąmonė bei pasąmonė sąveikauja su aplinka, ją „koduoja“, o mes patiriame save, kitus ir pasaulį. Tai talkina giliam patyrimui ir ilgam išliekančiam rezultatui, tolimesniam procesui kliento ir šeimos gyvenime.

Susipažinus su sisteminiais procesais ir jų fenomenologija, specialistas palydintis klientą toliau, aiškiau suprasdamas asmens ir šeimos dinamikas, gali efektyviau padėti tiek šios, tiek savo kitos specializacijos būdu.

Tai – ir atradimai, ir iššūkis.

Sisteminiame fenomenologiniame terapiniame procese atsiskleidžiantys kontekstai net ir už sunkių procesų parodo prasmę ir „meta“ tikslus, orientuotus ne tik į šeimos, bet ir kelių kartų giminės sistemos tikslus, teisingumo atstatymą ir dvasinę sveikatą. Kartu – savaime egzistuojančią žmonių gyvenimo bendra-sąmoninę, ir netgi dvasinę santvarką. Čia susitinkame ir su pirmine pasąmonine meile, galinčia dėl svarbaus žmogaus vesti ne tik į gyvenimą, bet ir į savasties bei santykių sutrikimus, netgi ligas, mirtį. Tai įpareigoja mus į kiekvieną asmenį, šeimos narį, jo elgesį ar net simptomą žvelgti su gilia pagarba ir pripažinimu – ar tai būtų ilgas ir laimingas, ar trumpas ir destruktyvus likimas, gyvenimo kelias. Kiekvienas asmuo ir jo patyrimas priimamas kaip vertingas ir turintis teisę būti pagarboje. Kadangi fenomenologinio patyrimo procese specialistas su tuo susiduria nuolat, tai iš jo pareikalauja nemažos vidinės disciplinos, atvirumo ir brandos.

Mokymosi procese daug dirbame ir su savo asmeniniais klausimais, temomis.

-------------------------------------------------------------

Organizaciniai klausimai

Kursas vykdomas pagal Maskvos Konsultavimo ir Sisteminių sprendimų instituto (IKSR) programą. Institutas yra kolektyvinis Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos narys*, pripažintas tarptautinės (ISCA) ir Vokietijos sisteminių sprendimų draugijų (IAG / DGFS).

Mokymo programa pilnai atitinka tarptautinius reikalavimus specialistams, naudojantiems sistemines konsteliacijas. Išlaikius visus sertifikavimo reikalavimus, išduodamas ISKR sertifikatas, turintis tarptautinį pripažinimą. Tai suteikia galimybę tapti IAG –  Vokietijos tarptautinės sisteminių sprendimų draugijos nariu. Kursas palaikomas Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos. Specialistai (psichologai, pedagogai, medikai, socialiniai darbuotojai) gaus papildomus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, kurie yra pripažinti siekiant įgyti Europos ir Pasaulio psichoterapeuto kvalifikaciją.

Grupės pagrindinė dalis – psichologinės sveikatos, socialinio darbo ir švietimo specialistai.

Kitų sričių specialistus, prie savo jau turimų darbo metodų, kviečiame prijungti ir sisteminį-fenomenologinį asmens, šeimos pažinimą arba/ir Šeimos konsteliacijos metodą. Šis patyrimas galėtų suteikti didžiulę pagalbą ir kitais metodais gautai informacijai, patyrimui, taptų aiškesnė kliento situacija, gilių vidinių jėgų asmenyje ir šeimoje vieta, efektyvios pagalbos kryptis ir galimybės. Sisteminis požiūris ir dinamikų supratimas dažnai būna raktas į žymiai efektyvesnę pagalbą ir kartais netgi vienintelis kelias, padedantis suprasti ir padėti kai kuriuose sunkesniuose klausimuose, konsultavime ir terapijoje – ypač vaikų, kuriuose  tėvus gali vykti tiek vaiko apsunkinimas, tiek išsilaisvinimas.
.
Dažniausiai konsteliacija – tai vienas pagalbos etapų, kuris gali tapti postūmio ir atsivėrimo tašku.
.
Žinoma, galbūt ne visi baigę šį kursą ves sistemines šeimos konsteliacijas grupėse ar konsultuos kitus. Šis kursas vieniems  dalyviams taps profesinio augimo, naujos kvalifikacijos kursu, kitiems – dalis kelio, siekiant sisteminio terapeuto kvalifikacijos. Ir visiems – asmeninio ir šeimos augimo, terapijos procesu.
 
KURSO SUDĖTIS IR TRUKMĖ:

Programos trukmė 464 akad. valandos dviejų metų laikotarpyje.
Iš jų:
Teorijos ir metodo mokymai – 8 seminarai-moduliai po 3 dienas po 8 akad. val. (viso 192 akad. val.)
Praktika su sertifikuotu specialistu – ne mažiau kaip 128 akad. val. (8 moduliai po 2 dienas po 8 akad. val.).
Darbas intervizinėse grupėse – 40 akad. val.
Dalyvavimas kongrese su įvairiais dėstytojais gyvai arba online – 24 akad. val.
Supervizija/sertifikacija – 10 dienų po 8 akad. val. (viso 80 akad. val.)


Mokymo kurso  seminarai vyks kartą per 2 mėn. savaitgaliais V-VI-VII.
Praktiniai užsiėmimai – savaitgaliais VI-VII kartą per 2 mėn.
 .
Seminarai vedami lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis, su vertimu į lietuvių kalbą.
 .
REKOMENDACIJA. Iki mokymų pradžios susipažinti su konsteliacijų metodu (tai padės gilesniam metodo suvokimui bei aiškesniam apsisprendimui dėl mokymų).

Tą padaryti galite
Vilniuje ir Kaune nuolatos vykstančiuose praktiniuose seminaruose, skirtuose visuomenei – kuriuose vyksta terapiniai darbai su klientais, naudojant konsteliacijų metodą. Platesnė informacija apie renginius yra ČIA
 .

.

Su pilna KURSO PROGRAMA, modulių aprašymais galite susipažinti čia: MOKYMŲ MODULIAI 

Mokymo kurso pradžia – numatoma nuo 2022 m.

KAINOS:

Už 3 dienų seminarą-mokymo modulį – 210 Eur* (viso 8 moduliai)
Už 2 dienų praktinį užsiėmimą – 120 Eur (viso 8 moduliai)
Darbas intervizinėse grupėse – nemokamai
Dalyvavimas kongrese su įvairiais dėstytojais online – 120 Eur (vienkartinis mokestis)

Supervizijos:

I supervizija – 300 Eur (5 dienos po 60 Eur/d.)
II (baigiamoji) supervizija /sertifikacija – 350 Eur ( 5 dienos po 70 Eur/d.).
.
Mokėjimas – už konkretų užsiėmimą.
Vidutinė kaina už mėnesį – 142 Eur.
Kartojant modulius – 50 proc. nuolaida.

Švietimo ir socialinės pagalbos darbuotojams – speciali sumažinta kaina... Skaityti plačiau
.

Galimos nuolaidos ir palaikymas, kad programos dalyviai dar mokymosi eigoje galėtų savo žiniomis dalintis su visuomene ir gal būt papildomai užsidirbti šiam kursui.


REGISTRUOTIS į 2023 m. kursą

registruotis raudonas.png

*Planuojami 1-2 moduliai su dėstytojais iš Vokietijos. Jų kaina gali būti 30-40 Eur didesnė (už 3 dienų seminarą-mokymo modulį).

----- 

 

Tęsiant mokslą tolimesniam kvalifikacijos kėlimui arba terapeuto kvalifikacijai, planuojami papildomi mokymai (priklausomai nuo to ar susirinks grupė):

Struktūrinės ir „vidinių dalių“ konsteliacijos – 224 akad. val.
Sisteminė terapija ir konsultavimas – 224 akad. val.
Specialus sisteminių konsteliacijų tobulinimosi kursas – ne mažiau kaip 384 akad. val.
Organizacijų sisteminis konsultavimas ir organizacinės konsteliacijos –184 val.

 

 

Dėl papildomos informacijos bei susipažinimo su šios srities žinių ir šeimos konsteliacijų praktiniu taikymu, kreiptis:

el.p.: info@konsteliacijos.lt
tel.: 8 620 91691, 8 637 74700

 

Šis kursas vykdomas bendradarbiaujant su Maskvos Konsultavimo ir Sisteminių sprendimų institutu (ISKR). Institutas yra kolektyvinis Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos narys, pripažintas tarptautinės (ISCA) ir Vokietijos sisteminių sprendimų draugijų (IAG / DGFS).
Mokymo programa pilnai atitinka tarptautinius reikalavimus specialistams, naudojantiems sistemines konsteliacijas. Tai suteikia galimybę išlaikius visus sertifikavimo reikalavimus gauti ISKR sertifikatą, turintį tarptautinį pripažinimą. Kursas palaikomas Rusijos profesionalios psichoterapijos lygos, kaip kvalifikacijos kėlimas bei siekiant Europos ir Pasaulio psichoterapeuto kvalifikacijos.

Maskvos Konsultavimo ir Sisteminių Sprendimų Institutas:
Институт консультирования и системных решений
Тел.: +7495518 2594, +7495744 6260,
e-mail: rasstanovka@yandex.ru, http://www.rasstanovka.ru/

 

 

.

 

REGISTRACIJA Į 2023 m. KURSĄ  

 

Jūsų kolegų, specialistų rate galime surengti papildomus seminarus
susipažinimui su šia sritimi.